dyngs


dyngs
Jakakolwiek rzecz, zwłaszcza bliżej nieokreślona; coś
Eng. Any object, especially unspecified or unspecifiable

Słownik Polskiego slangu. . 2012.